Make your own free website on Tripod.com

DEONTOLOJİ...TIBBIN ÖZÜ...DEONTOLOJİ....SORUMLULUK...DEONTOLOJİ....GÜVEN....DEONTOLOJİ..

 

 

hekimlerimizin birkısmının mevcut ülke şartlarında unuttuğu, fakat bu ahlaktan yoksun bir hekimin tüm hekimlik meziyetlerinden de aslında yoksun oldugu,herşeyden once insani birtakım vazifeler özellikle ve özellikle bir hekimin eksiksiz uyması gerektiği temel kavramlar vardır.

 

 

yazık ki bugün bu söylediğimiz faktorlerden yoksun muamelelere maruz kalan, vatandaş ve meslektaşlarımız vardır!onların sesi olmaya devam edecegiz....!

 

mevcut ülke ekonomik şartları bozuldukça,hekimin yaşam kalitesi düştükçe,hekimlerin üzerindeki yük arttıkça ve de en önemlisi tıp fakültelerine hekimlik meziyetine sahip olamayan insanlar girdikçe,hekimlerdeki mesleki ahlak,mesleki başarı ve kaliteli hizmet anlayışı azalmaktadır ne yazık ki....!

 

peki nedir bu hekim meziyetleri ve mesleki sorumluluklar.....?

hekimsorumluluğu nedir?

 

hekim sorumluluğu,hekimin hekimlik pratiği sırasında bilerek veya bilmiyerek

veya dikkatsizlikle veya ihmal yoluyla verdiği zararalardan,hekimlik kurallarına

uymamaktan,tanı ve tedavide son bilimsel metodları uygulamamaktan ve mesleğindeki

acemiliginden dolayı sorumlu tutulmasıdır.

 

 

Hekim görevleri şunlardır: (geniş bilgi için üzerlerine tıklayın)

 

 

1- hekimin kendine karşı olan görevleri
2-hekimin hastalarına karşı görevleri
3- hekimin meslektaşlarına karşı görevleri
4-hekimin yanında calışanlara karşı görevleri