Make your own free website on Tripod.com
amenore nedenleri

 

testikuler feminizasyon kadın sex karakterleri tam degildir.kız gibi yetiştirilirler.
mullerian disgenezis rahim ve vagina 2/3 yoklugudur
vaginal agenezi vagian gelişimi yetersizdir
transvers septum birleşim bozuklugu arada duvar oluşur.
imperfpre hymen kızlık zarı butundur,kanı dışarı akıtmaz
ovarian yetmezlik. gonadotropin yuksek,ostrojen düsüktür
savage sendromu Lh ve fsh yuksek,reseptorlerde problem var
prematur ovarian yetmezlik overde atılacak yumurta kalmamıştır
konj.hipofizer disfonksiyon butunuyle olursa öldürür
kalmann sendromu Lhrh yoktur.ovulasyon olmaz.koku alma bozukluna dikkat!
enfeksiyon sonrası hastalıklar sonrası(kabakulak gibi)
post kemoterapi kanser tedavisi sonrası

 

 

tedavisi

 

ovulasyon induksiyonu klomifen sitrat ile
hipofizer mikroadenomlarda bromokriptin
makro adenomda cerrahi tedavi
sebebebe yönelik tedavi prensibi uygulanır