Make your own free website on Tripod.com
HEKİMİN KENDİNE KARŞI OLAN GÖREVLERİ:

 

 

1- hekim dış görünüşü bakımından saglıklı,sempatik,giyim kuşamı düzgün ve temiz bir kişi olmalıdır.

 

2-hekim,psikolojik yeteneklere sahip idealist kişi olmalıdır!doktor ruhsal bakımından normal bir kişi olmalı,ahlaklı ve namuslu bir insanın özelliklerini taşımalıdır.bu bakımdan herşeyden önce deontolojik kurallara uymalıdır!!

3- hekimin kültürel ve bilimsel yetenekleri bütün meslek sahiplerinden fazla olmalıdır!!

4- hekim mesleginin amacını iyi bilmeli,mesleğini iyi öğrenmelidir!!

 

Hekimlik mesleğinin amacını yanlış algılamış insanların ayıbını bugün tüm tıp mensupları çekmekte,ve bunun sıkıntısı meslektaşlarımızı derinden etkilemektedir,bu yuce meslege layık olmayan mahluklar giderek tıp doktoru ünvanına leke düşürmektedir!!!!!!!!!!!!biz yeni jenarasyon tıp mensupları olarak ,bu ayıbı örtmeyi artık kendimize borç bilip,gerekirse teşhir etme yoluna gidecegiz.